Con trai nhổ tóc để làm tóc giả cho mẹ bị u não

Anh ấy đã phải để tóc dài ra 12 inch để làm tóc giả.

Gia đình kỳ diệu tìm thấy thông điệp muộn màng của con trai trong chai từ năm 1989

Một gia đình đã đoàn tụ một cách kỳ diệu với một thông điệp trong chai mà người con trai quá cố của họ đã viết trong một dự án của lớp.